Сертификати

Всички материали и продукти са утвърдени и доказани с необходимите сертификати за производствен контрол.
 
Фирмата  е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 5001.
 
Сертификата по ISO 9001:2015 гарантира обезпечението на производствените процеси и технологичния ред, което от своя страна дава гаранции за съответстващи на строителните норми продукти.
Контролът на процеса се извършва чрез автоматизирани устройства, които измерват 4 параметъра:
 •          количество инертен материал;
 •          наличие на добавки;
 •          количество вода;
 •          температура при приготвяне на разтвора;
 •      
 • В нашите продукти се влагат материали само от сертифицирани и доказани производители.
 •    
 • Бетоновият възел  и пресевната инсталация са сертифицирани за въведена система за производствен контрол от института по механика към БАН и маркировка СЕ.
   
  Бетоновият възел е модернизиран с последно поколение специализирана софтуерна система за автоматично управление и електронни везни, което гарантира стриктното спазване на зададената рецептура.
 •   
 • Оборудван е със собствена вътрешна лаборатория за изпитване и анализ, осигуряваща висок контрол при производството и изпитването на крайните продукти.

     
  

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

ISO 9001

ISO 9001

ISO 50001:2018

Сертификат Обикновен бетон

Приложение Класове бетон

За Добавъчни материали в бетона

За Добавъчни материали в бетона Приложение