Контакти

  Адрес:  с.Бутан, кв.65, общ.Козлодуй, обл.Враца

  +359893465448  Поръчка на бетон
  +359896769498  Бетонови изделия
  +
359895601855  Инертен материал
  +359896718080  Управител / Техническа и експертна консултация

  E-mail:  bulmekseood@abv.bg

 Facebook:  Булмекс Бетон 

 Instagram: @bulmeksbeton