Кариери

Фирма "Булмекс" непрекъснато инвестира в повишаване на своята ефективност, производителност и конкурентоспособност.
Не правим компромис с качеството на продукцията, с отговорното и коректно обслужване и отношение.
Ето защо за нас е важно да разполагаме с квалифициран персонал.

Свободни работни места:

Шофьор - оператор на комбинирана миксер-бетонпомпа тип Пуми
 

 Изисквания към кандидатите:
- Да имат опит на такава длъжност;
- Техническа грамотност;
- Да имат шофьорска книжка, категория "С";
- Да имат документи за професионална компетентност;
- Валиден психо преглед;
 Отговорности:
- Следи и поддържа техническото състояние на машината;
- Отговаря за изправността на машината;
- Получава, води и отчита пътните листове за извършената работа;
 Компанията предлага:
- Коректно отношение;
- Мотивиращо възнаграждение;
- Постоянен трудов договор;
 Основни изисквания и предимства:

 Техническа грамотност;
 Опит в промишлената и строителната сфера;
 Опит в управлението, поддържането и ремонта на машини, технически съоръжения и пътностроителна техника.

   

Оператор на машина за бетонови изделия

 Изисквания към кандидатите:
- Техническо образование;
- Техническа грамотност;
- Опит в управлението, поддържането и ремонта на машини, технически съоръжения, строителна техника;
- Компютърни познания и работа с машинен софтуер;
- Умения за работа в екип.
 Отговорности:
- Управлява инсталация за производство на бетонови изделия;
- Следи и носи отговорност за целия производствен процес;
- Следи за изпълнението на получените заявки, контролира и отчита продукцията;
- Проверява качеството на детайлите съгласно инструкциите за качествен контрол;
- Следи и поддържа техническото състояние на машината, отговаря за нейната изправност,  извършва превантивни действия за предпазване от възможни аварии;
- При необходимост изпълнява и други задачи, свързани с производствения процес.
 Компанията предлага:
- Коректни трудови взаимоотношения;
- Конкурентно заплащане и допълнителни бонуси при резултати;
- Постоянен трудов договор;
-
Период на обучение за навлизане в спецификите на работния процес.

 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 Изпратете своето CV на имейл адрес: bulmekseood@abv.bg
 Оценяваме кандидатите въз основа на техните качества и съответствието им с нашите изисквания.
 След одобрение на документите за кандидатура, ние ще се свържем с Вас.
 Гарантираме пълната конфиденциалност. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.