Поддръжка и указания

СТАНДАРТИ ЗА БЕТОНОВИТЕ НАСТИЛКИ

Бетоновите изделия подлежат на контрол и трябва да изпълняват изискванията за качество на хармонизираните европейски стандарти в България. Тези стандарти определят методите на изпитване на качеството,  допуските и технологичните параметри за съответната група продукти.
   
Продуктите на Булмекс Бетон се произвеждат от автоматизирани производствени съоръжения, при завишен контрол, в съответствие с действащите стандарти. Носят знака за качество CE, който се основава на извършенитe тестове. Придружени с а с Декларация за експлоатационни показатели, която официало представя всеки продукт по отношение на неговите съществени продуктови характеристики.

БЕТОНЪТ КАТО ЕСТЕСТВЕН ПРОДУКТ

Бетонът е произведен от естествени природни суровини. Той не е вреден за околната среда и кореспондира перфектно с всички материали. Има редица предимства като здравина, издръжливост, лесна поддръжка. Бидейки естествен продукт, той се развива и съзрява. Ето защо с течение на времето се променя, но това по никакъв начин не влошава качеството и визията на бетоновите изделията.
   За постигането на впечатляващата визия на повърхността, голяма част от продуктите се обработват допълнително чрез вторични процеси. Тази допълнителна обработка не променя качеството им. Оказва само положително влияние върху тяхната визия.

В следващите точки ще Ви запознаем с поведението на бетона и условията за поддръжка на бетоновите изделия.

  ПРОМЯНА НА ЦВЕТОВЕTE ВЪВ ВРЕМЕТО
За производството на продукти в различни цветове използваме висококачествени специални пигмени. Въпреки това леките колебания в нюансите са неизбежни поради вложените естествени материали в производството (цимент, пясък, вода), изложени на атмосферните условия при експлоатация. 
   Цветовете на ботоновите изделия леко се променят във времето, но не изчезват и това не променят качествата им. 
Възможно е първоначално съществуващите различия да се изравнят в процеса на експлоатация. Трябва да се вземе в предвид, че различията на продуктите се засилват, ако част от тях са изложени на пряко атмосферно влияние, а друга част са положени на закрито пространство.

   БЕЛИ ПЕТНА. ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯ
Ефлоресценцията  е естествен първичен процес за изделията от земно-влажен бетон. Временно явление, което се появява еднократно във вид на бели петна.  Това е остатъчният варовик в състава на бетона, който при висока влажност излиза на повърхността и се отмива.

Светлите петна или шламове, които се образуват върху бетоновите продукти са технически неизбежни поради влаганите естествени суровини и са различно изразени в зависимост от атмосферните условия и начина на полагане.

Изсоляванията се  срещат при всички бетонови продукти и не влияят върху физико-механичните им характеристикиЕвентуални разлики, породени от ефлоресценция, нямат отрицателно въздействие върху качеството и обичайната употреба на продуктите, поради което, евентуални разлики в цвета, варовикови шупли и неравномерно изсъхване на продукта не представляват недостатък на който и да било продукт.

Въпреки че качеството на продуктите не се намалява от наличие на тези процеси, Булмекс ЕООД взема необходимите мерки. За повишаване на устойчивостта към изсоляване компанията  използва добавка за по-добра пластичност на бетона, което прави бетоновите изделия по-плътни и с ниска абсорбация на вода, както и подходящ температурно- влажностен режим при зреене на продуктите. 

С течение на времето тези изсолявания изчезват. При желание те могат да бъдат почистени.
Най-лесната стъпка за премахване на ефлоресценцията е да измиете стената и да  изтъркате района, за да видите дали петната изчезват. Трябва да използвате само чиста вода и неметална четка, за да избегнете влошаване на ситуацията.Да не се използват четки с метален косъм или пароструйка.
По желание, тези отлагания могат да се премахнат  посредством подходящи препарати и специализирани продукти за тази цял.

  РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ЛЕДА ПРЕД ЗИМАТА   
През зимата не използвайте сол за размразяване на снега и леда. Солта разяжда повърхностния слой на бетоновите настилки. Използвайте само продукти, подходящи за бетонови изделия, например на базата на NaCl или MgCl2.  Използване на продукти, съдържащи сулфати е недопустимо и може да повреди изделията.
При снегопочистване да не се използват инструменти с метален накрайник.

  ПЕТНА ОТ МАСЛА
Бетонните павета и плочи по алеите,тротоарите или улиците, поляти с масло отделящо се от автомобили или други машини, не са повреждат от петролни продукти, но петната могат да бъдат трудни за отстраняване. Петната трябва да бъдат изчистени възможно най-скоро, тъй като колкото по-дълго остане на повърхността, толкова по-дълбоко прониква и е по-трудно те да се отстранят. Избършете излишната мазнина от повърхността възможно най-скоро с течен препарат. Оставете го да кисне в продължение на няколко минути. След това измийте с топла вода. Няколко процедури могат да бъдат необходими за особено упорити петна. Почистващите препарати, специално направени за отстраняване на мазни петна от бетонни настилки се препоръчват, тъй като те дават добри резултати. В някои случаи, може да е по-лесно да се заменят изцапаните павета или плочи с нови.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ
Пазара предлага специализирани препарати за всяка цел . 
   Импрегниране
Чрез  полагане на защитен слой от подходящ импрегниращ разтвор, можете дълготрайно и качествено да предпазите вашите бетонни настилки и плочи от вредното влияние на агресивни атмосферни въздействия, замърсявания или влага. Употребата на качествени импрегниращи препарати ще запази по-дълго красотата на Вашата тераса, градинска пътека или алея.
   Почистване
Може да изберете между разтвори за основно почистване или предварителна обработка преди полагане; разтвори за отстраняване на следи от варовикови отлагания; разтвори за абсорбиране на мазнини; разтвори за отстраняване на жълти петна, петна от дърво, картон, хартия, листа, плодове, цветя,  трева, плодова киселина; разтвори за почистване на ръжда и медна патина; разтвори за почистване на алги и мъх и мухъл; разтвори за запълване на пори и много други. 

Булмекс ЕООД не носи отговорност при неспазване на препоръките и използването на корозивни вещества и материаликоито биха могли да компрометират целостта и качеството на бетоновите изделия.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ГРИЖА ЗА НАСТИЛКИТЕ
Препоръчително е след полагането на бетонната настилка да се извърши първоначално почистване с мека четка, вода и при необходимост подходящи препарати за отстраняване на замърсявания и остатъци от строителни разтвори. В процеса на експлоатация, всяка настилка се нуждае  от поддръжка. Поради тази причина е желателно мининмум веднъж годишно , след края на зимата бетонните плочи и паваж да се почистят от натрупаните през зимния сезон отлагания, петна или други замърсявания, като за постигане на най-добър резултат е желателно да се ползват  предназначени за конкретния проблем продукти. Освен периодичното почистване на повърхността на настилките или плочите, изключително важно е да се следи за количеството материал във фугите и да сe допълва с пясък.
   Фугите, запълнени с несвързан кварцов пясък трябва да се почистват така, че фугиращият материал да не се отстрани или извади от фугата. Машините за почистване не трябва да предизвикват изсмукване на фугата вертикално. Желателно е  да се ползват машини специално предназначени за почистване на бетонови изделия. Не използвайте водоструйки и пароструйки! При силни замърсявания на повърхността да се използва специализирина техника за мокро почистване с дюзи за вода, меки четки и подходящи почистващи препарати на алкална основа.