История на фирмата

    

 Основаване на фирма ”Булмекс” ЕООД

Основна дейност на фирмата е производство на бетон и бетонови изделия; добив, пресяване и промиване на инертен материал; услуги със строителна техника.”Булмекс“ ЕООД сключва договор за изпълнение на проект : BG16RFOP002-2.001-0188-C01
“Повишаване на конкурентоспособноста и ресурсна ефективност“

За внедряване на нови технологии
 Монтиране на последно поколение автоматизирана инсталация за производство на вибропресовани изделия
 Монтиране автомобилна електронна везна, газокар
 Филтър за силоз и клапа за свръхналягане
Проекта е реализиран и удобрен за съответствие до 2017г.”Булмекс“ ЕООД сключва договор за изпълнение на проект: BG16RFOP002-3.001-0213-C01
“Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност чрез закупуване на нови машини“

За внедряване на нови технологии
 Нова трошачно-пресевна инсталация с капацитет 200 т/час
 Нов колесен багер
 Нов челен товарач 
 
 
”Булмекс“ ЕООД монтира нов бетонов възел, с което увеличава своя производствен капацитет на 170 m3/час.
 
 

 
  Фирмата се развива динамично, непрекъснато инвестира в ново и модерно оборудване и усъвършенства познанията си за технологията на бетона, за да задоволи пазарните нужди на клиентите и да предостави на пазара висококачествени изделия в съответствие с най-съвременните световни достижения.

  Нова и модерна механизация е закупена от утвърдени производители, специализирани в областта на бетона.

  Продуктовата гама е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 5001.

  Главна мисия на компанията е да доставя на клиентите си високо качество и да проявява сериозно отношение към поетите ангажименти.