Европроекти

Проект "Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност на "Булмекс" ЕООД"

 

 

 

Проект “Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в ”Булмекс” ЕООД чрез закупуване на нови машини“

 

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА