Форма на поръчка

Как да изберем бетон?

Бетонът може да бъде предписан по свойства или по състав.
Клиента предварително  установява класа бетон,исканите свойства, допълнителните изисквания и състав.
Производителят носи отговорност за произвдството и доставката на бетон, който да отговаря на зададените свойства и допълнителни изисквания.
 
Бетонът по свойства се дефинира чрез:
 
 

Може да научите повече за класовете бетон и правилния избор в следващите страници. ВИЖ ТУК При работа с нас получавате възможност за напълно безплатна техническа и експертна консултация.

Предлагаме на партньорите си затворен цикъл на производство, транспортиране и полагане на бетонни смеси.

 • ПРОИЗВОДСТВО
  Предлагаме пълна гама бетони, включително и такива по специална рецепта на клиента (предписан бетон). Компютърното управление на производствения процес гарантира правилното дозиране и стриктното спазване на зададената в софтуера рецептура. Професионално оборудвана вътрешна изпитателна лаборатория осигурява висок контрол при производството и изпитването на крайните продукти.
 •   
 • ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС
  "Булмекс" ЕООД разполага със собствен автопарк от  бетоновози и бетонпомпи, закупени от утвърдени производители на специализирана строителна техника. Всички автомобили са снабдени с GPS система за локализиране и логистика. Това гарантира на нашите клиенти максимална гъвкавост и възможно най-голяма надеждност при доставка. 
  При поръчка трябва да бъде потвърдена възможността за достъп до мястото на полагане. Бетоновият миксер е с височина 3.80м и широчина 2.80м. Автобетонпомпите са с дължина на стрелата 28м и 35м.
 •  
 • УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС
Полагането и уплътняването на сместа трябва да се извърши ръчно или машинно по технология осигуряваща еднородността и монолитността на бетона в конструкцията. Сместа трябва да бъде положена не по-късно от 90 мин. от часа на забъркване. Не се допуска добавяне на материали от потребителя. До набиране на необходимата якост трябва да бъдат полагани грижи към пресния бетон за предпазване от вредни въздействия. При специфични условия да се спазват изискванията към проекта.
Може да научите повече ТУК
 •  
 • МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При смесване на цимент и вода се отделят алкалии. Вземете предпазни мерки да се избегне попадането на сместа в очите,устата и носа.Избягвайте допир на кожата с бетонната смес. Ако сместа попадне в окото,незабавно го измийте с чиста вода и веднага потърсете медицинска помощ.