Полагане на бетона

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС
Полагането и уплътняването на сместа трябва да се извърши ръчно или машинно по технология осигуряваща еднородността и монолитността на бетона в конструкцията. Сместа трябва да бъде положена не по-късно от 90 мин. от часа на забъркване.Не се допуска добавяне на материали от потребителя.До набиране на необходимата якост трябва да бъдат полагани грижи към пресния бетон за предпазване от вредни въздействия.При специфични условия да се спазват изискванията към проекта
 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
При смесване на цимент и вода се отделят алкалии.Вземете предпазни мерки да се избегне попадането на сместа в очите,устата и носа.Избягвайте допир на кожата с бетонната смес.Ако сместа попадне в окото,незабавно го измийте с чиста вода и веднага потърсете медицинска помощ.
 
ПОЛАГАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС
 •   
 • Подготовка за бетониране
 •  Почистете кофража добре и нанесете равномерен слой кофражно масло
 •  Уплътнете основата и намокрете кофража точно преди изливането на бетона
 •  Създайте организация за следене и предвиждане на климатичните условия. Съобразете се с тях.
 •  Поръчайте бетона навреме и уговорете класа, количеството и часа за доставка
 •   
 • Изливане на бетона
 •  Избягвайте разслояването на бетоновата смес, следствие от изливането от голяма височина (над 1.5 м). Ако височината на падане е по-голяма от 1.5 м, използвайте улей или специални забавящи тръби и маркучи
 •  Изливайте бетона на точното място, а не го местете и разпределяйте прекомерно с гребла или вибратор – това влошава качествата му.
 •  В стени бетонът се полага на пластове с дебелина не повече от 50 см и след като се вибрира и уплътни се излива новия пласт.
 •  Уверете се, че имате на разположение стабилна работна платформа, която може да издържи тежестта на бетонната смес и работници
 •   
 • Уплътняване на бетона
 •  Не допускайте в бетоновата смес на строителния обект да се добавя вода, под предлог по-лесна обработваемост или друга причина. Контролът на водното съдържание става само в бетоновия център   след прецизни измервания на количеството вода, влажността на пясъка, инертния материал и другите съставки
 •  Уплътняването на бетона да става веднага след полагането.
 •  Използвайте вибратор за бетон с подходяща честота на трептене според консистенцията на бетона и диаметър според армировката.
 •  Времето за вибриране не трябва да бъдe прекалено кратко и в никакъв случай прекалено дълго.Времето се определя от опитен строител.
 •  Да се избягва контакта на вибратора за бетон с арматурата или кофража.
 •  Отливането на високи конструктивни елементи е на пластове,а при уплътняването на току-що излят бетонов слой вибраторът трябва да проникне в долния, вече уплътнен слой, за да се постигне добро смесване.
 •  Проверете кофража и фугите. При уплътняване с вибриране е възможно да се появят течове.
 •   
 • Последващи грижи за бетона
 • За предотвратяване просъхването на повърхностния слой на бетона  са приложими два варианта :
 •  Използване на вещества за повърхностна обработка, които се нанасят на бетона чрез изпръскване. Те намаляват изпаряването на водата и бетонът постига по-голяма здравина.
 •  Покриване с паронепропускливо фолио, найлон, рогозки или други материи бетона. Покриването да става чaк след като повърхността достигне достатъчна здравина да издържи покритието.
 •