Класове по мразоустойчивост

 Мразоустойчивост

 •  
 •  Предписва се за бетони, които ще бъдат подложени на директно атмосферно въздействие,на циклично намокряне и изсушаване замръзване и размразяване във водонапито състояние (бетоните от III и IV група).
 •  Задаване на мразоустойчивостта, подобно на водонепропускливостта може да стане :
  • директно – чрез клас на бетона по мразоустойчивост
  • индиректно – чрез ограничения в състава на бетона
 

 Класовете по мразоустойчивост

 •  
 •  За показател е приет броят на циклите замразяване-размразяване, при които якостта на натиск на пробните тела не се намаляват с повече от 15%.
 •  Класовете по мразоустойчивост се означават с буквите ,,Вм“ и число, отговарящо на минималния брой на циклите на променливо замразяване и размразяване, които трябва да издържат пробните тела на бетона.
 •  Класовете по мразоустойчивост за бетони с плътна структура и плътни добавъчни материали са:
  Вм50, Вм75, Вм100, Вм150 и Вм200.
 
Основните причини за разрушаването на бетона при действие на мраз е възникналото напрежение в порите ,предизвикано от увеличаване на обема на водата с около 10% при превръщането и в лед.