Класове по консистенция

Консистенция

 •  Мярка за стабилност на пресния бетон.Определя неговата обработваемост.
 •  Свойството на бетонната смес да притежава определена подвижност,която е необходина за запълване на формите (кофраж,междуарматурно пространство,изкоп)
 •  Основно технологично изискване за бетонната смес.
 •  Влияе косвено върху физико-механичните показатели на бетона.
 •  Когато консистенцията на пресния бетон не е правилна, то бетонът във втвърдено състояние няма желаните свойства, особено изискуемата якост.
 •   

Консистенцията се класифицира в класове чрез:

 •  слягане от S1 до S5
 •  степен на уплътняване от C0 до С3
 •  време по VEBE от V0 до V4
 •  диаметъра на разстилане от F1 до F6
 
Таблица - Класовете по слягане на бетона
Препоръки при приложението и  в зависимост от вида на конструкцията
 
Най-голямо приложение в практиката намира метода с конус на Абрамс 

 


ИЗПИТВАНЕ ПО МЕТОД КОНУС НА АБРАМС
 
Необходима апаратура
 •  Стабилен конус с размери 10/20/30 см (стоманена ламарина)
 •  Прът с дължина от 60 сm с заоблени краища и диаметър от 16 mm
 •  Здрава, равна и водонепоглъщаща основа
 •  Лопатка за загребване
 •  Летва
 •  Мерна линийка
 
 
Изпитване
 •  Цялото изпитване се провежда без прекъсване за две минути и половина
 •  Вътрешната страна на конуса предварително се навлажнява
 •  Поставя се на основата
 •  По време на запълването на формата, тя се притиска плътно към основната плоча или чрез захващане със скоби, или чрез застъпване върху двете стeпенки.
 •  Пълни се на три рани пласта с бетонна смес
 •  Всеки слой се уплътнява с 25 удара със стоманения прът по цялата му дебелина
 •  Стоящият отгоре бетон се изравнява със стоманения прът с едно движение напред и назад и се почиства основата
 •  Конусът се изтегля вертикално,старателно (без за се върти) за около 5 до 10 секунди и се поставя до бетонната смес
 •         
 
 

Измерване

 •  С помощта на летва,поставена върху конуса и мерна линия се измерва мярката на слягане в см
 •  Измерва се слягането на бетона с точност до 10 mm
 •  За степен на слягането S важи закръгленото до следващите 5 mm слягане
 •  Метод се използва за смеси със слягане от 10 мм до 200 mm.
 •  Ако се разпадне конусът от бетон изпитването се повтаря.
 •