Класове по въздействие на околната среда

Класове по въздействие на околната среда

Пълната производствена гама бетон е съобразена с изискванията за въздействие на околната среда,  което гарантира максимална дълготрайност на Вашите бетонни конструкции.
 
 
 Класовете по въздействие описват влиянието на обкръжаващата среда върху втвърдения бетон.. Бетонът може да бъде изложен на много въздействия.
 
 За да бъдат достатъчно дълготрайни, бетоните трябва да са устойчиви срещу физични и химични влияния на околната среда при използването им.
 
 В обозначаването на отделните класове по въздействие стои буквата X , буква която указва вида на увреждащото действие и цифра, която указва интензитета на увреждащото влияние. Например XC 3, XD 1, XF 2, XA.