Излишък от вода

Не допускайте в бетоновата смес на строителния обект да се добавя вода, под предлог по-лесна обработваемост или друга причина. Контролът на водното съдържание става само в бетоновия център   след прецизни измервания на количеството вода, влажността на пясъка, инертния материал и другите съставки
 

Доставяният  бетон се произвежда в правилни пропорции и смеси, за да осигури якостта, необходима по спецификацията. По-малко от половината съдържаща се в него вода е необходима за хидратацията на цимента. Останалата вода улеснява транспортирането и обработваемостта  /служи за смазка между частиците на пясъка и инертните материали/ и гарантира наличието на достатъчна вода за процеса на втвърдяването.

Бетоновият център, доставящ бетона, ще регулира неговата  консистенция  според изискването за транспорт и изливане в летни и зимни условия.

Ако не се наложи от екстремни условия, ръководителите на обекта не трябва да допускат добавяне на вода към бетоновата смес .
Вечният проблем е, че всички членове на екипите, които леят бетон, бързо осъзнават колко по-малко усилия са необходими и колко по-лесно се обработва бетонът, ако добавим „малко” вода.
„Мокротата” на бетона се измерва чрез тест за слягане /пластичност/ на бетоновата смес и е пряко свързан с якостта на натиск.
Казано по друг начин, всеки допълнителни 10 литра вода на куб. м. понижават якостта на бетона с около 2.5 MPa. 

 •   
 • Ефектът от твърде много вода
 • Въпреки че добавянето на вода в някои случаи улеснява изливането, недостатъците от това са следните:
 •  Ниски якости на натиск
 •  Сегрегация на бетоновата смес, която при определени условия води до променливо качество на общата бетонна маса.
 •  Напукване – при толкова много вода, ще има по-ниска якост на опън и тенденция към голямо свиване и последващо напукване.
 •  Запрашеност и лющене – отделянето на излишната вода извлича на повърхността много и различни дребни частици.
 •  Пясъчни ивици – повечето вода, отделяща се по стените на кофража отмива циментовата паста и оставя грозна ивичеста повърхност.
 •  Замърсяване – излишъкът от вода в бетона причинява замърсяване на бетона от земния пласт и създава проблеми с качеството.
 •  Пропускливост – след изпаряването на излишната вода остават кухини, в които се просмуква вода през стените и подовете.
 •  Чисти загуби – скъпи ремонти и, в екстремни случаи, разрушаване и изграждане наново за сметка на изпълнителя.
 •  Циментовата връзка се нуждае от вода по-малко от половината от теглото си, за да създаде бетон с качества на устойчив строителен материал.
  Колкото по „мокро” е циментовото тесто, толкова е по слабо.
 •   
 •  Начини да се освободите от изкушението да добавите вода
 •   Бъдете готови да приемете и излеете бетоновата смес веднага щом пристигне; продължителното смесване и бъркане с бъркалката на бетоновоза втвърдява бетона и с него се работи по-трудно.
 •  Ако съществуват специални изисквания и условия за бетона, обърнете се към техническия персонал на Булмекс за съвети относно бетоновата смес
 •  Всички видове бетон изискват правилно уплътняване с помощта на правилни техники и оборудване.
 •  Погрижете се да разполагате с достатъчно персонал на обекта за транспорт, изливане, уплътняване и довършителни работи на пресния бетон.
 •