Защита от пукнатини

 • Основни причини за образуване на пукнати в бетона
 •  Има много причини за напукването на пресния бетон, като основната е свързана с прекомерно високо съдържание на вода и бързото й извеждане
 •  Ускорена просъхване, следствие на високи температури или силен вятър.
 •  Допълнителни причини могат да бъдат механични натоварвания (статични или вибрационни) на конструкцията преди достигане на безопасна якост или третиране с неблагоприятни химически вещества.
 •  При изливане на плочи напукването може да се дължи на недостатъчно дебел слой бетон върху армировката
 •   
 • Общи съвети за избягване на пукнатините при пресния бетон:
 •  Уверете се, че основата е добре уплътнена и не поддава при натиск
 •  Проверете устойчивостта на кофража.
 •  Уверете се, че основата, формата и кофражът са мокри точно преди изливането на бетона
 •  Не добавяйте вода на готови бетонови смеси – контролът става при производството, не при изливането. Добавянето на вода на строителния обект може само да навреди.
 •  Изпълнете дилатационни фуги, където е необходимо, за да компенсират разширяването.
 •  Прорязвайте достатъчно фуги за свиване.
 •  Ограничете температурните разлики, като защитите бетона чрез надежна термозащита-покрийте го със специални термозавивки ако е на открито, загрейте с газови горелки въздуха в затворените помещения и т.н.
 •  Започнете да обработвате повърхностно бетона възможно най-скоро след изливане
 •  Уплътнявайте добре твърдите /земновлажните/ бетонови смеси.
 •  За втвърдяването на бетона е необходимо точно определено време. Съкращаването или удължаването му влияят само негативно.
 • Осигурете заслон против обветряне и/или третиране на пресния бетон със съответните химически вещества (на силиконова или парафинова основа), които предотвратяват бързото изпаряване и свиването на бетона.
 •  Рискът от засъхване при обикновения бетон расте с класа на якост
 •     
 • Видове пукнатини:
 •  Пукнатини от свиване:
Избягвайте ги, като изрязвате компенсационния шев /фуга/ по пунктираната линия.
 •  Пукнатини от свиване, причинени от концентрация на стреса в ъглите:
Избягвайте ги, като поставяте компенсационния шев на пунктираната линия или като    използвате армировъчна стомана.
 •  Пукнатини от утаяване поради движение на земното платно или фундамента.
 •  Пукнатини от повдигане под плочата поради лош дренаж в земното платно.
 •  Пукнатини от разширение:
Избягвайте ги, като поставяте компенсационните шевове /фуги/ по пунктираните линии.
 •  Пукнатини от свиване в секторите със шипове /пера/
Избягвайте тесни сектори с шипове /пера/
 •  Пукнатини от пластично свиване:
 •  Поради бърза загуба на вода към сухо земна основа или към атмосферата.
 •  Пукнатини от свиване в ъглите до вратите или прозорците.
Избягвайте ги, като използвате армировъчна стомана или /при плътни бетонни стени/ чрез внимателно изливане на саморазливен  бетон.
 •   
 •  Пукнатини преди и по време на втвърдяването
 •     Пукнатините от пластично свиване възникват, когато скоростта на вятъра, ниската относителна влажност, високата температура на околната среда или комбинация от тези три фактора кара водата да се изпарява от повърхността на бетона по-бързо, отколкото може да бъде заменена с вода, постъпваща към повърхността от по-долните пластове. Бързото изпарение, причиняващо пукнатините, може да се спре чрез прегради срещу вятъра, засенчване и повърхностна обработка.
 •     Вертикалните пукнатини могат да бъдат причинени от утаяването на бетона около пръчките на арматурата. Такъв вид напукване може да се установи по модел, който следва армирането. Пукнатините често могат да се предотвратят чрез ре-вибрации на бетона. Наклонените пукнатини се появяват, когато грубите частици на инертните материали близо до повърхността оформят скелет, в който циментовата замазка може да се утаи и отдели. Това напукване отново може да се намали или предотврати чрез вибрации или ре-вибрации.
 •     Относително слабите движения на кофража в началото на втвърдяването могат да причинят напукване. Обичайните причини за движенията, които предизвикват неравни и несиметрични пукнатини, са подуване на дървения материал, повдигане на гвоздеите, неумела или прекалена употреба на вибратори.
 •     Широките пукнатини, преминаващи през плочата, възникват когато земния пласт уляга преди бетонът да е развил якостта си. Това може да се случи защото земния пласт не е равен и добре уплътнен, или е кален или нестабилен поради друга причина.
 •   
 •  Пукнатини след втвърдяването
 •     Тази категория включва поведението на бетона, чиято форма вече не може да бъде променена без да се повреди. Тя включва пукнатини, причинени от свиване при сушенето, както и пукнатини, получени от температурни промени, възникващи във всички материали, изложени на въздействието на времето. Ако въпросната конструкция не позволява движение на елементите й без прекомерен стрес, могат да се появят обширни пукнатини.
      След втвърдяването могат да се получат микропукнатини от прекалено заглаждане, което извлича вода и цимент на повърхността и отслабва бетона, който е подложен на висок стрес от свиване. Най-често това се дължи на лоши грижи за бетона след неговото полагане . Други пукнатини, появяващи се след втвърдяването, могат да бъдат причинени от  недостатъчно подсилване в ъглите, недостатъчна дълбочина на бетона при извивките на арматурата, липсата на фуги за разширяване и свиване.
 •   
 •  Жлебове и фуги /при бетонови настилки/
 •     Пукнатините от свиване не винаги могат да се избегнат, но могат да се контролират чрез плоскости на най-малкото съпротивление, за да се установи посоката на пукнатините, когато възникне свиване. Това се прави, като се изрежат жлебове до една трета от дебелината на плочите, веднага щом бетонът е достатъчно твърд да понесе щетите от рязането. Напукването, ако има такова, ще се появи под линията на жлеба. /Ако срязването се извърши много по-късно от гореспоменатия момент, могат внезапно да се появят повърхностни пукнатини, излизащи от линията на срязването./
      Жлебовете трябва да се прорежат на логическите точки на стрес, на разстояния от ½ до 2 м, а по алеи и големи подове разстоянията могат да бъдат 5 до 7 м. Където подът е разделен от колони, фугите могат да се поставят от колона до колона за по-добър външен вид . Но не трябва да са на повече от 7 м една от друга, освен ако плочите съдържат значителна стоманена армировка. Фугите за разширение и изолация обикновено се състоят от предварително оформен материал с дебелина 10 мм и дълбочина и дължина колкото плочата. Те трябва да се поставят там, където пътеките и алеите се срещат и където плочите опират в основа на колона, стена или друга маса, която ще се съпротивлява на разширение в тази посока /виж илюстрацията/.
 •   
 •  Вода – добавена и изпарена
 •     За да може да се излива и обработва, почти всеки бетон съдържа повече вода от необходимата за хидратацията на цимента. Добавянето на вода към готовата бетонова смес увеличава вероятността от сегрегация на бетона и прекалено отделяне на вода, което може да направи повърхността на бетона пореста и слаба и да предизвика напукване. От друго страна, твърде бързото изпарение на водата от повърхността при втвърдяването също може да предизвика образуване на пукнатини, следователно за подпомагането на втвърдяването непрекъснато трябва да се използва потапяне, спрей с водна мъгла или водозадържащи покрития. Постоянният проблем на ръководителите е да накарат хората си да разберат, че твърде много вода на етапа на изливането е толкова вредна, колкото твърде малко при втвърдяването.