Добавъчен материал

KЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ЗЪРНАТА

 
 
Фракция -  част от зърната на добавъчните материали,която има точно определени размери.Фракцията на даден добавъчен материал се означава като отношение на най-малкия размер (d) на и на най-големия размер (D) на светлия отвор на ситата,изразено като d/D.
Например  под фракция „4/8 mm“ се разбира едрина на зърната по-голяма от 4 mm и по-малка от 8 mm . Такъв добавъчен материал преминава през сито със светъл квадратен отвор 8 mm и се задържа върху сито със светъл квадратен отвор 4 mm .
 
Едрина на зърното - Описва големината на отделните зърна.
  •  
  •  Максималният размер на зърното на добавъчния материал ( Dmax ) е номиналната стойност на размера на зърното на най- едрата група зърна от добавъчната фракция в бетона.
  •  Изборът на максималния размер зависи от конструктивните гранични условия на строителните части, както и от технологичните аспекти на бетона.
  •  По правило бетонът се произвежда със следния максимален размер на зърното:
» 4 mm
» 8 mm
» 16 mm
» 32 mm
при Dmax – 8 mm