Добавки за бетон

Минерални добавки

Използват се за повишаване на водоустойчивостта, огнеустойчивостта, оцветяване.

Химични добавки

В желанието си да удовлетворим максимално нуждите на нашите клиенти и да се съобразим с техните изисквания предлагаме химични добавки към бетонните смеси. Химичните добавки са разтворени във вода вещества, които се добавят и смесват с бетона, като чрез физично и/или химично действие променят показателите на пресния или втвърден бетон, като напр. обработката, началното стягане, втвърдяването или дълготрайността.

  •  В зависимост от действието си биват: Пластифициращи, Ускоряващи, Забавящи, Противозамръзващи, Уплътняващи и други