Грижи за бетона след полагане

За дълготрайността е необходим плътен бетон. Това засяга преди всичко граничната зона на бетона, която пази арматурата (покритието над нея).    
Дообработката има за цел да предпази крайната зона на младия бетон от загуба на вода, температурно въздействие или други вредни влияния  
 •  
 • Дообработката трябва да предложи защита от:
 •  изсъхване от слънце, вятър или сух въздух (също и през зимата)
 •  големи температурни различия между ядрото на бетона и повърхността
 •  жеги и студове, както и смени в температурите
 •  валежи (дъжд или сняг)
 •   
 • Целесъобразни указания за дообработка 
 •  покриване с фолио (при бетона за декорация, фолиото да не се поставя директно върху него)
 •  разпръскване на средство за дообработка.То запечатва повърхността на бетона с цел предотвратяване на просъхването. (Не е приложимо, когато накрая трябва да бъде положена система за защита на бетона, освен ако не са съгласувани)
 •  полагане на влажно покритие (постоянно да се поддържа влажно или да се покрие допълнително с фолио)
 •  при температури от 0 °С  до - 10 °С да се покрие с фолио и топлоизолационни покривала
 •  
 • Дообработката трябва да продължи най-малко 7 дни (практическо правило).
 •   
 • При липса на допълнителна обработка
 • Ако не са взети мерки за дообработка или са приложени твърде късно, възможните последици са:
 •  ниска якост на крайния бетон
 •  по-висока порьозност на бетона по края и с това по-малка дълготрайност
 •  появяване на ранни пукнатини
 •  ниски износоустойчивост, химична устойчивост и плътност
 •  бетонната повърхност се рони
 •  бетонът замръзва и се разрушава (якостта вече не може да се възстанови)