Бетониране при горещо време или силен вятър

 • Мерки при производството на бетон
 •  Количествата пресен бетон трябва да са съчетани с интервалите на доставка и възможността за полагане. Не трябва да съществуват никакви времеви закъснения.
 •  Избягвайте забавяне при изливането на бетона, като разполагате с достатъчно персонал и оборудване за бързо изливане.
 •  За бетониране трябва да се използват по-хладните часове от деня, и площадката с положения бетон да се засенчва.
 •  Преди полагането арматурата, кофража или основата трябва да се намокрят. Появилите се локви трябва да се отстранят.
 • Инструментите за полагането както и материалите за дообработката трябва да се проверят и да са в готовност.
 •   
 • Нанасяне и уплътняване
 •  Да се избягва дългото време на транспортиране и полагане.
 •  Бързо разтоварване, обработка и уплътняване 
 •  При закъснения и по-дълги престои доставчикът трябва веднага да бъде уведомен.
 •  Вече сгъстен бетон да не се полага.
 •   
 • Дообработка
 •  Пресният бетон задължително да се поддържа влажен. За защита от вятър или дъжд, пресният бетон трябва да се покрие с фолио или влажни покривала.
 •  Да се нанасят отгоре дообработващи течности.
 •  Бетонът да се оросява постоянно с вода.
 •  Да не се сваля твърде рано кофражът.
 •  Да се пазят стените.
 •   
 • Време за изсъхване
 • Времето за изсъхване зависи от:
 •  температурата на въздуха
 •  температурата на бетона
 •  относителната влажност на въздуха и скоростта на вятъра.Ранно напукване е последица от недостатъчна дообработка при екстремни атмосферни условия. То се развива предимно по време на първите часове и зависи от атмосферните условия. Затова бързите мерки за дообработване са задължителни.
 •  
 • В общия случай по-високата температура на бетона предизвиква по-бърза хидратация на цимента. Това довежда до по-висока начална якост, защото в сравнение с по- ниските температури се образуват по-бързо кристалите на хидратацията на цимента, които разбира се са по- малки. Малките кристали се сгъстяват не така интензивно като големите. Установява се по-голяма порьозност. Това оказва влияние на крайната якост на бетона.