Бетониране в студено време

 • Когато се налага да се бетонира през зимата, два са основните момента, които трябва да бъдат съблюдавани, а изпълнението им е от решаващо значение за качествени бетонови работи, независимо от климатичните условия.
 •  От една страна трябва да се ускори времето за втърдяване на бетона, което най-често се постига чрез влагане на бързовтвърдяващи и висококачествени цименти и с влагането на ускоряващи химически добавки в бетонната смес.
 •  От друга страна – трябва да се осигурят условия за по-бавното изстиване на бетонната смес, било то чрез употреба на топлоизолирани кофражни форми или покриване на бетонната повърхност с топлоизолационни покривала.
 
Нанасяне и уплътняване
 •  върху замръзнала основа не трябва да се бетонира, а също и при заскрежени части от конструкцията.
 •  повърхностите на кофража и арматурата да се почистят от лед или сняг, но никога с вода, а само с термична обработка.
 •  предварително затопленият бетон трябва да се положи бързо в почистения от сняг и лед кофраж и веднага да бъде уплътнен.
 •  младият бетон (по възможност) трябва да бъде пазен от загуба на топлина от машините с които се транспортира и полага на обекта. По възможност да не се използват транспортни ленти.
 •  трябва да се вземат предварителни мерки за да се измерва плавно температурата на положения бетон
 •  не се предприемат особени мерки при полагането и по време на обработката на пресния бетон ако температурата не е под + 5 °С. При бетонови повърхности с повишени изисквания се препоръчва температурата на пресния бетон да се повиши до + 10 °С. В този случай водата за направата и добавъчният матариал се затоплят.
 •  
Дообработка
 •  строителните части или целите сгради трябва термично да се дообработват в продължение на няколко часа или дни чрез затопляне, докато се постигне устойчивост на замръзване.
 •  видът и времето за допълнителната обработка зависи от атмосферните условия, използвания цимент, както и геометрията на строителните части.
 •  ако термозащитата не може да се положи директно върху бетона, той трябва да се пази от течение под нея. по време на втвърдяването бетонът трябва да бъде пазен не само от загуба на топлина, но и от загуба на влага, тъй като при студено и/или сухо време влажността на въздуха е много ниска.
 •  при ниски температури бетонът трябва непосредствено след полагането да бъде защитен от загуба на топлина. За целта се прилага защита с термопокривала.
 •     
 •  Приготвяне на топли бетонови смеси
 • Желаната температура на пресния бетон се постигат чрез затопляне на изходните материали.
 •   
 •  Използване на химически добавки
  Добавките са материали, които се добавят в състава на бетонната смес с цел постигане на желани характеристики на бетона, които не могат да бъдат постигнати при обичайни технологии на полагане на бетоновите смеси. 
 •   
 •  Нагряване на готовата смес, която предварително се приготвя с незагряти материали.